Ölspelet

För att spela ölspelet behöver du: En kortlek, alla spelarna ska ha en alkoholhaltig dryck, deltagare (4-8 spelare brukar vara optimalt)

Exempel på regler för ölspelet:

Fyll ett stort glas öl eller annan alkoholhaltig dryck och ställ det i mitten av bordet. En spelare i taget ska ta ett kort ur leken. Här nedan följer en förklaring på vad som händer i ölspelet när en person drar ett specifikt kort:

Ess= Välj ut en person som ska ta en klunk ur sitt glas.

2= Dela ut två klunkar till varsin person.

3= Personen som drog kortet dricker tre klunkar

4= Alla tjejer dricker en klunk

5= Ny regel (t.ex alla dricker med vänster hand) bryter man denna regel får man dricka en straffklunk.

6= Alla killar tar en klunk

7= Vattenfall! Personen som drog kortet börjar dricka och alla andra personer dricker också. Först när denna person slutar dricka får personen till vänster sluta dricka.När personen till vänster slutar dricka får personen till vänster som honom sluta dricka och så vidare. Ju längre du dricker ju längre får de andra dricka!

8= Dasspass! Ingen får lämna bordet om man inte har detta kortet. Man får spara kortet och använda det när man vill.

9= Personen som drar kortet säger ett ord (t. ex min), personen till vänster ska då forsätta (t. ex min kamel) nästa person fortsätter (min kamel har) nästan person (min kamel har andningsproblem) och så fortsätter det till någon säger fel. Personen som säger fel eller funderar för länge får då dricka ett antal straffklunkar som ni själv bestämmer.

10= Kategorier: till exempel bilmärken. Säger man fel eller tänker för länge får man dricka straffklunkar.

Knekt= Alla dricker!

Dam= Tumregeln, närsomhelst under spelet får personen som fått en dam lägga tummen på bordet, de andra spelarna gör likadant och den person som lägger tummen på bordet sist får dricka straffklunkar.

Kung= Om man drar en kung får man svepa den ölen som står i mitten av bordet.

Det finns många olika varianter på ölspelet, här följer alternativa regler:

 

2-3 ta två alternativt tre klunkar själv
4-6 dela ut klunkar till andra
7 räkna kort (den som får kortet sju börjar säga ett sen skall alla säga siffran som kommer efter, man får inte säga något med sju och man får inte säga något som man kan dela med sju. D. v. s man säger 21 så får man dricka)
8 Katergorier: till exempel bilmärken. Säger man fel eller tänker för länge får man dricka straffklunkar.
9 Regler (t.ex alla dricker med vänster hand) bryter man denna regel får man dricka en straffklunk.
10 pisskort.
knekt tumleken
dam alla tjejer dricker
kung alla killar dricker
ess vattenfall

Hur många klunkar man ska dricka får ni bestämma innan ni börjar spela.